bhp
Przemysł

Co warto wiedzieć o BHP w miejscu pracy?

Znajomość przepisów BHP jest obowiązkiem każdego pracownika, jednak to do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie swoim pracownikom odpowiednich szkoleń, które mają podnieść poziom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie wykonywania pracy. Jakie zatem szkolenia należy odbyć i jaka wiedza w ich ramach jest kształtowana? Oto kilka ważnych informacji.

Szkolenia bhp – informacje podstawowe

Szkolenia bhpJak już wspomnieliśmy na wstępie obowiązek zapewnienie odpowiednich szkoleń z zakresu BHP należy do pracodawcy. Co więcej szkolenia te powinny odbywać się w czasie pracy pracowników, w innym wypadku powinni oni otrzymać zapłatę za czas jak spędzą na szkoleniu. Co ważne, jeśli chodzi o szkolenia BHP to wyróżniamy ich trzy rodzaje, takie jak: szkolenia wstępne, szkolenia okresowe, szkolenia stanowiskowe. Jeżeli chodzi o o szkolenia wstępne to wysyła się na nie nowych pracowników i co ważne szkolenie powinno się odbyć za nim pracownik zostanie oddelegowany do pracy. W ramach takiego szkolenia przekazywane są podstawowe informacje z zakresu BHP. Według asystentbhp.pl są to:

 • zasady pierwszej pomocy,
 • zasady postępowania w razie wypadku,
 • zasady przydział odzieży roboczej,
 • zasady poruszania się na terenie zakładu,
 • instrukcja przeciwpożarowa.

Takie szkolenie ma zagwarantować bezpieczeństwo pracy jak i umiejętność radzenie sobie w sytuacjach zagrożenia. W praktyce jednak szkolenia zwykle odbywają się już w momencie, kiedy pracownik jakiś czas pracuje. Tego typu zaniedbania bardzo często są powodem powstawania wypadków przy pracy.

Szkolenia stanowiskowe – dla kogo?

montaż hal stalowychSzkolenia stanowiskowe to szkolenia z zakresu BHP, które jednak nie są obowiązkowe dla wszystkich pracowników, a jedynie dla tych którzy wykonują prace na stanowisku robotniczym lub też takim, na którym występuje dużo czynników szkodliwych lub też uciążliwych. W ramach takiego szkolenie określane są zasady zachowania bezpieczeństwa w tym także konieczność stosowania takich rozwiązań jak odzież ochronna czy odzież ostrzegawcza, w zależności od stanowiska. Szkolenia te są obowiązkowe dla nowych pracowników podejmujących prace na powyższych stanowiskach, jak i w sytuacji gdy zostały zmienione warunku techniczno-organizacyjne danego stanowiska.

BHP – co poza szkoleniami?

BHP należy rozumieć jako zbiór pewnych norm, które to mają  kształtować właściwe warunki pracy człowieka, a co za tym idzie w zakres usług bhp wchodzą nie tylko szkolenia z jego zakresu. Pod pojęciem usługi bhp rozumiemy także szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, przy czym jest to pełne szkolenie, a nie jedynie przekazanie podstawowych informacji, jak to się dzieje w ramach szkolenia wstępnego, a także i szkolenia szkolenia z zakresu ppoż. W przypadku szkoleń ppoż szkolenia te obejmują treści związane z postępowaniem w ramach pożaru jednak nie tylko w zakresie teoretycznym, ale także i praktycznym. W związku z czym takie szkolenie jest to coś więcej niż instrukcja ppoż odczytana przez instruktora. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy jak i ochrony przeciwpożarowej stosunkowo rzadko odbywają się z zakładach, jednak wysłanie pracowników na taki kurs może znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa tak zdrowia jak i mienia.

BHP – a odzież ochronna

usługi bhpKwestią bezpośrednio związaną z zagadnieniem BHP jest konieczność stosowania odpowiedniej odzieży ochronnej. Zapewnienie dostępu do takiej odzieży należy do obowiązków pracodawcy a jej rodzaj uzależniony jest od stanowiska pracy. Na podstawie www.portalbhp.pl wśród odzieży ochronnej wyróżniamy takie rozwiązania jak:

 • spodnie robocze (spodnie do pasa, ogrodniczki),
 • bluzy robocze,
 • kombinezony robocze,
 • kaski/hełmy,
 • maski ochronne przeciwpyłowe/maski spawalnicze,
 • gogle,
 • obuwie ochronne,
 • rękawice,
 • nauszniki ochronne.

W zależności od tego czy pracownik narażony jest na niekorzystne działanie pyłu, wysokiej temperatury czy substancji żrących dobiera się rozwiązania ochronne. Ważne jest to by odzież ochronna była wysokiej jakości i bardzo trwała, ponieważ ta słaba jakościowa może nie stanowić wystarczającego zabezpieczenia. W związku z czym odzież tego typu jak i wspomniana odzież ostrzegawczą, powinny być kupowane w profesjonalnych sklepach BHP.

W kwestii podsumowania tematu

Przestrzeganie zasad BHP jak i stosowanie odpowiednich rozwiązań z jego zakresu jest bardzo ważne zarówno, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracowników jak standard samych warunków pracy. Należy jednak pamiętać, że obowiązki pracodawców w kwestii BHP nie sprowadzają się tylko do wysłania pracowników na jakiekolwiek szkolenie BHP, tylko to po by móc ten fakt odnotować w papierach. Pamiętajmy o tym, że BHP w sposób rzeczywisty wpływa na sposób działania firmy, dlatego normy i przepisy z zakresu BHP powinny być ściśle przestrzegane przez zakłady pracy.

Jeden Komentarz

 • Robert

  Wydaje mi się, że temat z zakresu BHP jest bardzo ważny i każdy pracownik, niezależnie o jaką firmę i branże chodzi powinien znać BHP na swoim stanowisku. dlatego tak ważne są regularne szkolenia i przypominanie o najważniejszych kwestiach z zakresu bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz